Tarieven en voorwaarden

Het uurtarief is € 185,00 per uur, exclusief 6% kantoorkosten en 21% BTW.

BBM advocaten factureert in beginsel maandelijks. De facturen zijn voorzien van een uren- en/of kostenspecificatie en dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

Particulieren en soms bedrijven kunnen in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand door de overheid. Dit is mogelijk als het inkomen en vermogen beneden bepaalde grenzen blijft. Voor verder informatie hierover kunt u de website van de Raad voor Rechtsbijstand raadplegen: www.rvr.org

Op onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van BBM Advocaten van toepassing.

 

logobeeld